Παλαιαί και ιστορικαί πόλεις Επέστη η στιγμή του εκσυγχρονισμού των

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσαγγαρίδης Οδ. Χ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Πηγή:Αρχιτεκτονική , Μάϊος - Ιούν. 1960 ; έτ. Δ', τεύχ. 21 , σ. 37
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο