Εξοχικό σπίτι στο Cadagues Ισπανίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Cordech, Valls
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Πηγή:Διεθνή Αρχιτεκτονικά Νέα
Αρχιτεκτονική , Μάϊος - Ιούν. 1960 ; έτ. Δ', τεύχ. 21 , σ. 9
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:"Architecture d'Aujourd'hui", No 85, Septembre 1959
DEWEY Γενικού θέματος:720 - (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)