Διαμόρφωσις χώρου Ολυμπείου Από τα μεγάλα δημόσια έργα πολιτισμού και ψυχαγωγίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Πηγή:Αρχιτεκτονική , Μάϊος - Ιούν. 1962 ; έτ. ΣΤ', τεύχ. 33 , σ. 64-65
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο