Εκθεσις κοσμητείας εθνικού τοπίου (1η : 1963: Ζάππειον Μέγαρο)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εκθεσις κοσμητείας εθνικού τοπίου
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Πηγή:Αρχιτεκτονική , Μάϊος - Ιούν. 1963 ; έτ. Ζ', τεύχ. 39 , σ. 12-13
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο