Η αποκατάσταση της Jambes Bridge στο Namur του Βελγίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1964
Πηγή:Αρχιτεκτονική , Μάϊος - Ιούν. 1964 ; έτ. Η' - τεύχ. 45 , σ. 102
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο