Το νέο ξενοδοχείο του Ε.Ο.Τ στο Αργοστόλι

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σφαέλλος Χαρ. Α., Σπανός Κ., Ζαγορησίου M., Ζέρβας Δ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Πηγή:Αρχιτεκτονική , Μάρτ. - Απρ. 1957 ; έτ. Α', τεύχ. 2 , σ. 32-33
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο