Παραπομπή APA

(1954). Βασιλικόν Διάταγμα Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. Διατάγματος "περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών". Αθήναι: ΤΕΕ.

Παραπομπή Chicago Style

Βασιλικόν Διάταγμα Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. Διατάγματος "περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών". Αθήναι: ΤΕΕ, 1954.

Παραπομπή MLA

Βασιλικόν Διάταγμα Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. Διατάγματος "περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών". Αθήναι: ΤΕΕ, 1954.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.