Βασιλικόν Διάταγμα Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. Διατάγματος "περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών"

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι : ΤΕΕ , 1954
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά / Γενική Εκδοσις , 15 Φεβρ. 1954 ; τεύχ. 52 , σ. 1-10
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο