Ο Διεθνής Οίκος της Χημείας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1928
Πηγή:Εργα , 15 Ιαν. 1928 ; έτ. ΙΙΙ, τεύχ. 63 , σ. 403
Η γνώμη της συντάξεως
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο