Νέαι απόπειραι προς παρασκευήν σύνθετου καουτσούκ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1928
Πηγή:Εκ του ξένου τύπου
Εργα , 15 Φεβρουαρίου 1928 ; έτ. III, τεύχ. 64 , σ. 457 - 458
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο