Ενδεκα χιλιάδες στροφαί εις το δευτερόλεπτον

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1928
Πηγή:Εκ του ξένου τύπου
Εργα , 29 Φεβρ. 1928 ; έτ. III, τεύχ. 66 , σ. 481
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο