Η θεωρία των μεθόδων επιπλεύσεως (Flottation process) δια τον εμπλουτισμόν των μεταλλευμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1928
Πηγή:Εκ του ξένου τύπου
Εργα , 30 Απριλίου 1928 ; έτ. III, τεύχ. 70 , σ. 586
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
DEWEY Γενικού θέματος:669 - (ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ)