Ανακοίνωσις κου Η. Γ. Μαριολοπύλου του Αστεροσκοπείου Αθηνών επί της θερμοκρασίας του εδάφους εν Αθήναις γενομένη διά του κ. Δ. Αιγινήτου εν τη συνεδρία της 23 Μαϊου 1928

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1928
Πηγή:Εργα , 15 Ιουνίου 1928 ; έτ. IV, τεύχ. 73 , σ. 26
Ακαδημία Αθηνών
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο