Τα τεχνικά έργα του Δήμου Αθηναίων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1928
Πηγή:Εργα , 30 Ιουλίου 1928 ; ετ. IV, τεύχ. 76 , σ. 107-109
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο