Παραπομπή APA

(1928). Το σχέδιον της πόλεως Αθηνών: Δημοσιεύομεν κατωτέρω την από 7ης Ιουλίου ε.ε. πρός το Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος αποσταλείσαν επιστολήν του Δημάρχου Αθηναίων κ. Σπ. Πάτση, ως και το εις απάντησιν αυτής έγγραφον του Επιμελητηρίου πρός τον κ. Δήμαρχον, σχετικώς με το σχέδιον της πόλεως Αθηνών. Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Το σχέδιον της πόλεως Αθηνών: Δημοσιεύομεν κατωτέρω την από 7ης Ιουλίου ε.ε. πρός το Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος αποσταλείσαν επιστολήν του Δημάρχου Αθηναίων κ. Σπ. Πάτση, ως και το εις απάντησιν αυτής έγγραφον του Επιμελητηρίου πρός τον κ. Δήμαρχον, σχετικώς με το σχέδιον της πόλεως Αθηνών. Αθήναι, 1928.

Παραπομπή MLA

Το σχέδιον της πόλεως Αθηνών: Δημοσιεύομεν κατωτέρω την από 7ης Ιουλίου ε.ε. πρός το Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος αποσταλείσαν επιστολήν του Δημάρχου Αθηναίων κ. Σπ. Πάτση, ως και το εις απάντησιν αυτής έγγραφον του Επιμελητηρίου πρός τον κ. Δήμαρχον, σχετικώς με το σχέδιον της πόλεως Αθηνών. Αθήναι, 1928.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.