Το σχέδιον της πόλεως Αθηνών Δημοσιεύομεν κατωτέρω την από 7ης Ιουλίου ε.ε. πρός το Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος αποσταλείσαν επιστολήν του Δημάρχου Αθηναίων κ. Σπ. Πάτση, ως και το εις απάντησιν αυτής έγγραφον του Επιμελητηρίου πρός τον κ. Δήμαρχον, σχετικώς με το σχέδιον της πόλεως Αθηνών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1928
Πηγή:Εργα , 30 Αυγούστου 1928 ; ετ. IV, τεύχ. 78 , σ. 168-169
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Πίνακας περιεχομένων:
  • Πρός τον κ. Πρόεδρον του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.-
  • Πρός τον κ. Δήμαρχον Αθηναίων