Το εξαγωγικόν εμπόριον της Ελλάδος κατά το 1927

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1928
Πηγή:Εργα , 30 Σεπτεμβρίου 1928 ; ετ. IV, τεύχ. 80 , σ. 231
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο