Αι επιζήμιαι ιδέαι και προσπάθειαι του Υπουργείο της Παιδείας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1928
Πηγή:Εργα , 30 Νοεμβρίου 1928 ; έτ. IV, τεύχ. 84 , σ. 353
Η γνώμη της συντάξεως
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

Παρόμοια τεκμήρια