Εσπευσμένη απαλλοτρίωσις οικοπέδου της Σιβιτανιδείου Σχολής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1929
Πηγή:Εργα , 15 Απριλίου 1929 ; έτ. ΙV, τεύχ. 93 , σ. 613
Η γνώμη της συντάξεως
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο