Η ιταλική γεωργία και η βιομηχανία του αζώτου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1929
Πηγή:Εργα , 30 Απριλίου 1929 ; έτ. IV, τεύχ. 94 , σ. 636
Εκ του ξένου τύπου
Χημική βιομηχανία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο