Δύο εκλιπόντες μηχανικοί

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1929
Πηγή:Εργα , 30 Απριλίου 1929 ; έτ. IV, τεύχ. 94 , σ. 636
Όνομα μέρους:Απόστολος Κακισόπουλος
Λεωνίδας Καράμπελας
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο