Καταρτισμός προγραμμάτων εκπαιδεύσεως διά τας κατωτέρας νυκτερινάς και ημερησίας σχολάς της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1929
Πηγή:Εργα , 15 Ιουνίου 1929 ; έτ. V, τεύχ. 97 , σ. 27-28
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο