Σύγκρισις μεταξύ των ξύλινων μεταλλικών και εκ σκιρροκονιάματος σιδηροδρομικών δοκίδων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1929
Πηγή:Εργα , 30 Ιουνίου 1929 ; έτ. V, τεύχ. 98 , σ. 54
Εκ του ξένου τύπου
Σιδηροδρομικά
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο