Το Γενικόν Χημείον του Κράτους

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1929
Πηγή:Εργα , 30 Ιουλίου 1929 ; έτ. V, τεύχ. 100 , σ. 107
Η γνώμη της συντάξεως
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο