Η μηχανική συντήρησις των σιδηροδρομ. γραμμών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1929
Πηγή:Εργα , 30 Αυγούστου 1929 ; έτ. V, τεύχ. 102 , σ. 152-155
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο