Η οικονομική σημασία της βιομηχανίας του αζώτου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1929
Πηγή:Εργα , 15 Σεπτεμβρίου 1929 ; έτ. V, τεύχ. 103 , σ. 182-184
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο