Αι σιδηροτροχιαί εις τας τροχιοδρομικάς γραμμάς

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μάρκου Γεώργιος Β.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1929
Πηγή:Εργα , 30 Οκτωβρίου 1929 ; έτ. V, τεύχ. 106 , σ. 257-262
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο