Αι συγκρουόμεναι αρμοδιότητες των Υπουργείων Συγκοινωνίας και Εθνικής Οικονομίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1929
Πηγή:Εργα , 15 Δεκεμβρίου 1929 ; έτ. V, τεύχ. 109 , σ. 347
Η γνώμη της συντάξεως
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο