Παραπομπή APA

(1929). Αι συγκρουόμεναι αρμοδιότητες των Υπουργείων Συγκοινωνίας και Εθνικής Οικονομίας. Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Αι συγκρουόμεναι αρμοδιότητες των Υπουργείων Συγκοινωνίας και Εθνικής Οικονομίας. Αθήναι, 1929.

Παραπομπή MLA

Αι συγκρουόμεναι αρμοδιότητες των Υπουργείων Συγκοινωνίας και Εθνικής Οικονομίας. Αθήναι, 1929.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.