Η χρήσις των θερμομονωτικών εις την βιομηχανίαν

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1930
Πηγή:Εργα , 30 Ιανουαρίου 1930 ; έτ. V, τεύχ. 112 , σ. 433-434
Εκ του ξένου τύπου
Βιομηχανία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο