Ο φωτισμός των καταστημάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1930
Πηγή:Εργα , 15 Φεβρουαρίου 1930 ; έτ. V, τεύχ. 114 , σ. 476-484
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο