Ανοξείδωτοι χάλυβες

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1930
Πηγή:Εργα , 15 Μαρτίου 1930 ; έτ. V, τεύχ. 115 , σ. 531
Εκ του ξένου τύπου
Μεταλλοτεχνία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο