Η εκμετάλλευσις των εν Τουρκία μεταλλείων χρωμίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1930
Πηγή:Εργα , 15 Μαρτίου 1930 ; έτ. V, τεύχ. 115 , σ. 532
Εκ του ξένου τύπου
Μεταλλεία
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
DEWEY Γενικού θέματος:622 - (ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)