Η Σιβιτανίδειος Σχολή πρότυπον ίδρυμα τεχν. εκπαιδεύσεως

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1930
Πηγή:Εργα , 15 Απριλίου 1930 ; έτ. V, τεύχ. 117 , σ. 595
Η γνώμη της συντάξεως
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο