Οι γιουγκοσλαυϊκοί σιδηρόδρομοι

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1930
Πηγή:Εργα , 30 Μαϊου 1930 ; έτ. V, τεύχ. 120 , σ. 676
Εκ του ξένου τύπου
Σιδηρόδρομοι
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο