Κατάλογος περιοδικών και επιστημονικών τεχνικών βιβλίων Ευρισκομένων εν τω αναγνωστηρίω των γραφείων αυτού (Ακαδημίας 50)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Βιβλιοθήκη ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1930
Πηγή:Εργα , 30 Μαϊου 1930 ; έτ. V, τεύχ. 120 , σ. 681
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο