Η Σιβιτανίδειος Σχολή υπερέβαλε πάσαν προσβοκίαν

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1930
Πηγή:Εργα , 30 Ιουνίου 1930 ; έτ. VI, τεύχ. 122 , σ. 49
Η γνώμη της συντάξεως
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο