Από την Σιβιτανίδειον Σχολήν Τεχνών και Επαγγελμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1930
Πηγή:Εργα , 15 Ιουλίου 1930 ; έτ. VI τεύχ. 123 , σ. 80
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο