Αι δονήσεις κάμψεως εις τας ατράκτους

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κρίσπης Κωνσταντίνος Φρ
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1930
Πηγή:Εργα , 30 Ιουνίου 1930 ; έτ. VI, τεύχ. 122 , σ. 36-38
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο