Η κατάστασις της Ιταλικής βιομηχανίας τεχνητής μετάξης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1930
Πηγή:Εργα , 30 Ιουλίου 1930 ; έτ. VI, τεύχ. 124 , σ. 112
Εκ του ξένου τύπου
Υφαντικαί ύλαι
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο