Η γραμμή Καλαμπάκας - Βέρροιας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γεωργόπουλος Ηλ. Ν.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1930
Πηγή:Εργα , 15 Νοεμβρίου 1930 ; έτ. VΙ, τεύχ. 131 , σ. 311
Βιβλιογραφία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο