Η αποστείρωσις των πόσιμων υδάτων δι'ιωδίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1930
Πηγή:Εργα , 30 Νοεμβρίου 1930 ; έτ. VΙ, τεύχ. 132 , σ. 330
Εκ του ξένου τύπου
Διάφορα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο