Ακουστική των αιθουσών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αντωνιάδης Ιωάννης Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1930
Πηγή:Εργα , 15 Δεκεμβρίου 1930 ; έτ. VΙ, τεύχ. 133 , σ. 337-341
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο