Αι υπόνομοι των Αθηνών Εκθεσις της Επιτροπής του Υπουργ. Συγκοινωνίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπουργείο Συγκοινωνιών
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1931
Πηγή:Εργα , 15 Ιανουαρίου 1931 ; έτ. VΙ, τεύχ. 135 , σ. 395-399
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο