Ποιά η σκοπιμότης της χημικής αναλύσεως διά τον έμπορον και τον βιομήχανον

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μακρής Κ. Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1931
Πηγή:Εργα , 30 Ιανουαρίου 1931 ; έτ. VI, τεύχ. 136 , σ. 430-432
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο