Τα θερμομονωτικά εν τοις κλιβάνοις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1931
Πηγή:Εργα , 30 Ιανουαρίου 1931 ; έτ. VI, τεύχ. 136 , σ. 434
Εκ του ξένου τύπου
Βιομηχανική φυσική
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο