Η χρήσις φυτικών ελαίων εις τους κινητήρας Diesel

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1931
Πηγή:Εργα , 30 Μαρτίου 1931 ; έτ. VI, τεύχ. 140 , σ. 542
Εκ του ξένου τύπου
Καύσιμα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο