Προσδιορισμός των χρονικών περιόδων αντικαταστάσεως των ηλεκτρικών γνωμόνων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σαρρόπουλος Γεώργιος Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1931
Πηγή:Εργα , 30 Απριλίου 1931 ; έτ. VI, τεύχ. 142 , σ. 580-581
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο