Η ωμική αντίστασις των χάλκινων αγωγών ρεύματος υψηλής συχνότητος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1931
Πηγή:Εργα , 15 Μαϊου 1931 ; έτ. VI, τεύχ. 143 , σ. 623
Εκ του ξένου τύπου
Ηλεκτρισμός
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο