Τα προκηρυχθέντα βραβεία και έπαθλα υπό της Ακαδημίας Αθηνών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1931
Πηγή:Εργα , 15 Μαϊου 1931 ; έτ. VI, τεύχ. 143 , σ. 626
Ειδήσεις της βιομηχανίας, της συγκοινωνίας και των τεχνικών έργων
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο